English
تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 

در آستانه نه ، که در دل بحران آب نشسته ایم .

 

" و جعلنا من الماء کل شیء حی "     و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم .

 آب و زندگی

 

روز زمین پاک

  روز جهانی زمین پاک

دوم اردیبهشت ، روز جهانی زمین پاک را پاس بداریم .

 روز جهانی زمین پاک روزی است که در آن بسیاری از مردم جهان به پاکسازی محیط زیست می‌پردازند و به حفظ آن کمک می‌کنند.

محیط زیست هیچ مرزی نمی شناسد .

همه ما در یک هوا تنفس می کنیم و از یک آب می نوشیم ، همه ما باعث آلودگی هستیم و هر کدام ازما در برابر زمین مسئولیم.

روز زمین پاک زمانی است برای عمل کردن، برای خاموش کردن چراغها، تهیه کمپست از زباله و پاک سازی چشمه ها و یا کاشتن یک درخت.

کاش ما انسانها به این باور می رسیدیم که این زمین مهربان تنها جایگاه زندگی فرزندان ما خواهد بود تا این چنین خودخواهانه نابودش نمیکردیم.